Utvikling på Danebu Kongsgaard

2018 til nå
Danebu Kongsgaard var i mange år ikke drivverdig. Skulle man få det til å gå rundt, var det behov for en større utvikling og differensiering. I 2019 ble reguleringsplan for Danebu Panorama satt i gang og dette ga grunnlaget for å kunne investere i og utvikle Danebu Kongsgaard.
 
Det var behov for ny designprofil, oppgradering av service og tilbud, og renovering av interiøret. Samtidig var det viktig å differensiere seg fra og bli et supplement til eksisterende tilbud i Valdres og på Aurdalsåsen.
Som mange har fått med seg har det skjedd mye på Kongsgaarden de siste to årene. Vi har ny design profil, og har pusset opp og oppgradert restauranten, peisestua, konferansesalen og alle soverommene. Vi har bygget nytt, moderne 120m2 stort kjøkken og ny hovedinngang. I tillegg har vi laget bibliotek, galleri, TV-stue, resepsjon og frokostsal. Menyer for mat og drikke er oppgradert, og hotellet er virkelig blitt et sted for å «lande og lade». Vi har blitt det utfyllende tilbudet som dekker et behov som tidligere ikke var dekket.
 
Siden begynnelsen av juli er vi også blitt miljøfyrtårnsertifisert. Vi jobber konstant med å bli enda mer bærekraftig. Reduksjon av svinn er for øyeblikket det store fokuset.
 
Status nå og fremtiden
De siste årene og de neste står eksterne utfordringer i kø. Reiselivet er sterkt påvirket og det samme er underleverandører.
 
For oss er det likevel viktig å sette søkelys på at utfordringer også skaper muligheter. Slik vi ser det, ligger de største mulighetene i: enda mer og tettere samarbeid med partnere, tydeligere differensiering og posisjonering, merverdi for gjestene våre, bærekraft, utvikling av eksisterende og nye tilbud.
Alt dette skal vi jobbe med fremover. Vi har flere spennende prosjekter på gang og andre som startes om kort tid. Blant annet er det prosjekter innen aktiviteter, hytteservice, mat, drikke og tilgjengelighet av tilbud. Følg med videre utover.
 
Det er også viktig å tenke bærekraftig utvikling hele veien. Med det mener vi at alle våre beslutninger og utvikling simultant skal være miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig.
Følg med videre - her vil det skje mye spennende ila de neste årene.