Danebu Kongsgaard er Miljøfyrtårnsertifisert!

HURRA! Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert! Nå har vi det synlige beviset på at vi tar vår del av ansvaret og gjør konkrete bærekraftstiltak.

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøfyrtårnsertifisering gjør grønn omstilling effektiv og konkret. Spesielt etikk, ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet er viktige områder i miljøfyrtårn.

Selv om vi nå er sertifisert, er vi ikke ferdig med arbeidet. Nå har vi lagt grunnlaget slik at vi kan fortsette å jobbe systematisk videre de neste årene. Sertifiseringsordningen gjør det enklere å planlegge, endre, måle og forbedre aktiviteter i bedriften, i tillegg til å gi oss smarte verktøy for å jobbe konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. På denne måten kan vi jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak som vil forbedre våre miljøprestasjoner, redusere klimagassutslippene – og bidra til en grønn fremtid. Vi får også gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.